SKYDIVE Centrum Dubová
30. apríla 2018
FIT Plus J+M
12. decembra 2017

S KOMPETENCIOU PRÍCHADZA ZODPOVEDNOSŤ

Detské kompetenčné centrum KIDO vzniklo ako odpoveď na riešenie požiadaviek na každodennú starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením.

V zmysle slova „competence“ (z lat. competentia) bolo vybudované centrum na základe osobnej a praktickej skúsenosti v oblasti ortotickej a posturálnej starostlivosti o deti s viacnásobným postihnutím.

Služby KIDO centra môžu využiť rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi ako ich najbližšie okolie, ktoré zabezpečuje ich každodennú starostlivosť.

Proces realizácie
KIDO competence center:

  • Tvorba loga
  • Webdesign a nasadenie na Wordpress
  • Vytvorenie produktového katalógu pomocou Woocommerce
web
Home page
produkt
Produkt page

V prípade záujmu Nás neváhajte kontaktovať